Apa BCN – Laura Castelo

Móvil:

609 376 409

Email:

l.castelo@apabcn.net

Web:

www.apabcn.net

Instagram:

@apa.bcn.bell.lloc

Oficina:

Carrer dels Comtes de Bell-Lloc, 161,
08014 – Barcelona

Apa Bcn Inmobiliaria